L'Encant de Gràcia

Botiga de brocanters

MÀQUINA D’ENQUADERNACIÓ

Màquina fabricada a començaments del segle XX per Karl Krauser (Leipzig), empresa especialitzada en maquinaria de la indústria de les arts gràfiques. Es va fer servir a les classes d’enquadernació del Centre de Joves i Adults de la Fundació ACIS (referència mobles núm. 2992).